Bijhouden van trainingsdata

De mens is geneigd om successen te onthouden en missers te vergeten en is geneigd om kleine stapjes te vergroten en grote stappen te verkleinen. Daarnaast is het tijdens het trainen natuurlijk veel leuker om successen te herhalen (collega-begeleiders kijken immers mee) en missertjes te laten voor wat ze zijn. Ook hier maakt de trainer vaak gebruik van zijn geheugen.

Geen slimme manier van trainen en men kan zich zelfs de vraag stellen over er sprake is geweest van een training.

Het is daarom verstandig om van iedere training data bij te houden zodat naast een succesje ook duidelijk blijkt waaraan gewerkt moet worden. Het voorkomt willekeur in training en stimuleert het op tijd bijsturen van ongewenste ontwikkelingen. Deze data vormen de basis voor uw volgende trainingsplan.

Albert Groen

"Wie in de wereld van de hond leeft, zonder zich bewust te worden van de betekenis van deze wereld, dwaalt door een enorme bibliotheek zonder de boeken aan te raken."