Operant Conditioneren

Het gaat iets te ver om op deze site de volledige theorie achter deze vorm van gedragsmanipulatie uiteen te zetten. Hoe logisch de theorie achteraf misschien ook mag lijken en iedereen zichzelf afvraagt waarom hij/zij daar zelf niet opgekomen is, blijft het een lastige materie. Zeker om deze aan het papier toe te vertrouwen. Er is al zoveel over geschreven (op internet vrij toegankelijk) dat men zonder dat te willen de tekst van een ander kan overnemen. Toch wil TT&TD proberen een klein tipje van de sluier op te lichten.

Wie was de persoon die baanbrekend werk leverde op het gebied van het Operant Conditioneren.

 

Burrhus Frederic Skinner (20 maart 1904 – 18 Augustus 1990)

Een bekende Amerikaanse psycholoog, die bekend werd door zijn theorie van het Radical Behaviorisme. Ik zou een ieder willen aanraden zijn theorieën eens te lezen en mogelijk te bestuderen.

Eén van de belangrijkste bijdrage van professor Skinners aan de psychologie wordt gevormd door zijn onderzoek naar “het proces” van de Operante Conditionering.

In een paar woorden verklaard, legt een levend wezen (lees bijvoorbeeld de hond) bij Operante Conditionering een verband tussen een Stimulans en een Reactie en verbindt daar een Consequentie aan. Een “Action”, een “Behavior” met als gevolg een “Consequence”. Kortom een “ABC-tje”.

Gedrag dat wordt aangeleerd en vervolgens in stand wordt gehouden door de gevolgen van dat gedrag, werd door Skinner “operant gedrag” genoemd.

Zijn de gevolgen van het gedrag gunstig (bijvoorbeeld een voertje of een bal), dan neemt de kans toe dat datzelfde gedrag opnieuw vertoond wordt wanneer dezelfde omstandigheden zich herhalen. Als de gevolgen ongunstig (bijvoorbeeld: uitblijven van een beloning of het geven van een bestraffing) zijn, dan neemt de kans af dat datzelfde gedrag opnieuw vertoond zal worden als de zelfde omstandigheden zich weer voordoen. Met de Operante Conditionering verschafte Skinner de psychologie een wetenschappelijk model voor het bestuderen van willekeurig gedrag.

Ondanks mijn eenvoudige bewoordingen kan niet gezegd worden dat het Operant Conditioneren een eenvoudige theorie kent. Het is echter wel een interessante theorie is welke zijn uitwerking op het manipuleren van het gedrag van dieren in het algemeen en die van honden in het bijzonder niet heeft gemist.

Het is daarom van belang om deze theorie zoveel mogelijk onder de knie te krijgen. Het verschaft u het vereiste inzicht om op een operant conditionerende wijze te trainen en daardoor het gedrag van uw hond duurzaam te manipuleren.

Laat u zich door deze theorie daarom niet ontmoedigen, want het is een fantastische manier van trainen en TT&TD kan u daarbij helpen!

Albert Groen

"Wie in de wereld van de hond leeft, zonder zich bewust te worden van de betekenis van deze wereld, dwaalt door een enorme bibliotheek zonder de boeken aan te raken."