Werkwijze TT&TD Privé Hondentraining

De werkwijze van TT&TD is mogelijk anders dan vele andere trainingsinstituten. Daar waar veelal in groepsverband wordt getraind en wordt voorgedaan wat u moet doen, traint TT&TD Privé Hondentraining individueel in de vertrouwde omgeving van u en uw hond, en verwacht veel, zo niet heel veel, zelfwerkzaamheid van u als deelnemer.

Waarom TT&TD?

TT&TD zal u in de toekomst weer loslaten. U bent dan echter volledig in staat om zelfstandig de oplossing te vinden bij gerezen problemen. Alvorens u gaat handelen, zult u dan – mogelijk zittend in een luie stoel – gaan nadenken over de theorie van het Operant Conditioneren en met behulp van de ABC-theorie van Prof. Skinner komen tot de meest passende oplossing.

Wat betekent dit in de praktijk?

TT&TD zal u modulair informeren over de theorie van het Operant Conditioneren (positieve bevestiging) om u daarna te vragen zelf na te denken over de vergaarde informatie en (hoe eenvoudig ook) een trainingsplan uit te schrijven voor bijvoorbeeld de ZIT-oefening (of een andere skill) van uw hond.

Dit trainingsplan zullen we vervolgens samen analyseren. Samen nadenken over de juiste trainingswijze met het “ABC-model” in het achterhoofd.

Pas wanneer we samen de (vermeend) juiste trainingswijze hebben gevonden, zal de hond op het toneel verschijnen en gaan we uw plan uitvoeren.

Heeft u interesse gekregen?

Mijn werkwijze? Think, Plan and DO!

Voordat we echter beginnen met het trainen van een hond is het van belang om stil te staan bij het doel dat we proberen na te streven.

Wat willen we uiteindelijk bereiken.

Wanneer we deze doelstelling hebben geformuleerd, moeten we gaan nadenken over de wijze waarop we dit doel willen gaan bereiken. Wat moeten we allemaal doen of wat moeten we vooral niet doen. Pas wanneer we dat duidelijk hebben kunnen we overgaan tot het uitvoeren van onze acties en de training vorm geven.

Wanneer deze stappen worden doorlopen, zal duidelijk worden dat het trainen van een hond vaak plaatsvindt in een luie stoel waarin nagedacht wordt over het Wat en Hoe.

Geeft het door u ontworpen trainingsplan gelijk succes?

Vaak wel, maar het blijft altijd een spannende vraag.

We voeren het plan uit op uw hond. Een levend wezen met een eigen historie, eigen gevoelens, angsten, behoeftes, verwachtingen, etc. Kortom, uw hond zal vragen naar een trainingsplan op maat.

Door te observeren, te analyseren, te reduceren en te combineren zult u op zoek moeten blijven gaan naar het beste trainingsplan voor elke afzonderlijke skill van uw hond.